Om tilblivelsen af ODS

Ordbog over det danske Sprog (ODS) kaldes også "den store danske ordbog". Den dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang

Ordbog over det danske Sprog (ODS) kaldes også "den store danske ordbog". Den dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang. Værket blev grundlagt af professor Verner Dahlerup omkring 1900 med andre store nationalordbøger som forbillede, fx Grimms Deutsches Wörterbuch (grundlagt 1837), Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (udkom fra 1864), Oxford English Dictionary (udkom fra 1884), Svenska Akademiens Ordbok (udkommet siden 1893).

I erkendelse af at opgaven oversteg en enkelt mands kræfter, overlod Dahlerup i 1915 sine forarbejder til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der herefter varetog udarbejdelsen. Værket udkom i 28 bind i årene 1918-56 og er siden genoptrykt fire gange, senest i 1990'erne. I årene 1956-2004 blev der udarbejdet et Supplement til Ordbog over det danske Sprog i fem bind (udgivet 1992-2005). Hermed er det samlede værk nået op på 33 bind.

Fra samtidsordbog til historisk ordbog

I de knap 50 år hvor ODS blev udgivet, var den en samtidsordbog med det ældre sprog som baggrund; hvert nyt bind indeholdt ord, betydningsudviklinger og citater der på udgivelsestidspunktet var helt aktuelle foruden beskrivelsen af 1700-, 1800- og det tidlige 1900-tals sprog. Siden værkets afslutning har ODS været en historisk ordbog – det moderne sprog tager Den Danske Ordbog 1-6 sig af.

180.000 opslagsord

De 28 ODS-bind – 27 egentlige ordbogsbind + 1 bind med kildefortegnelse, forkortelser m.m. – indeholder over 180.000 opslagsord (ca. 250.000 hvis man tæller mere underordnede sammensætninger med) fordelt på knap 38.000 tættrykte spalter. Værket er redigeret på grundlag af et kartotek på ca. 2,5 mio. sedler, dvs. kartotekskort med hver ét citat med præcis kildeangivelse.

Kernen i ODS' seddelsamling er den klassiske danske litteratur. Sproget er også dokumenteret med citater fra aviser, fag- og populærlitteratur, men hovedvægten ligger på skønlitteraturen af anerkendte forfattere, hvad der – også – gør den til en smuk litteratur- og klassikerordbog.

ODS og de fem supplementsbind er udgivet af Gyldendal og sælges samlet til en pris af 9.600 kr.