Du er her: Forside / Medarbejdere / Lars Trap-Jensen

Lars Trap-Jensen

Ledende Redaktør

  • Ordnet.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 460
E-mail: ltj@dsl.dk

 

Lars Trap-Jensen er ansat i DSL's Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora, der udgiver og vedligeholder ordnet.dk med digitale udgaver af Den Danske Ordbog og Ordbog over det danske Sprog samt KorpusDK. Afdelingen står for udviklingen af Den Danske Begrebsordbog og er desuden inddraget i digitalisering af ældre ordbøger, fx Meyers Fremmedordbog, Holbergordbogen og Moths ordbog. Lars' faglige interesser retter sig mod ordbøger og leksikografi i både teori og praksis. Han har været repræsenteret i forskellige leksikografiske foreninger nationalt og internationalt og er frem til 2016 President i Euralex (European Association for Lexicography). Han er desuden aktiv politiker i DM, Dansk Magisterforening.

Ansat i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden 1994, siden 2004 som ledende redaktør.

I sin tid ved DSL har Lars tidligere været tilknyttet:

 For DSL har han ført fagligt tilsyn med følgende projekter:

Publikationer


Se publikationsliste.