Trykte udgivelser

Over 18000 dokumenter fra Danmarks middelalder er udgivet i Diplomatarium Danicum. Her skildres såvel hverdage som skæbnedage, og teksterne kan læses både på originalsproget og i en nudansk oversættelse.

 

De originale tekster er udgivet under titlen Diplomatarium Danicum, oversættelserne som Danmarks Riges Breve.

 

 

Kildetekster og oversættelser er udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i kommission hos Munksgaard og C.A. Reitzel i København.

 

Materialet fordeler sig således:

  • 1. række, bind I-VII, omfatter årene 789-1249 (udgivet 1957-90)
  • 2. række, bind I-XII, omfatter årene 1250-1339 (udgivet 1938-60)
  • 3. række, bind I-IX, omfatter årene 1340-75 (udgivet 1958-82)
  • 4. række, bind I-VII, omfatter årene 1376-1400 (udgivet 1984-2002)

Bemærk: 4. række, bind 8-12 er udkommet elektronisk på www.diplomatarium.dk/dd, oversættelserne på www.diplomatarium.dk/drb. Supplement til 1. - 4. række er ligeledes udgivet digitalt, og en faksimile-udgave af nogle af de trykte bind kan læses på Google books.