SPROG

Fra Ordbog over det danske Sprog til ordnet.dk

En af hovedopgaverne for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er at udgive ordbøger på videnskabeligt grundlag, og Selskabet tog da også straks ved sin stiftelse fat på – i lighed med andre europæiske lande – at udarbejde en stor modersmålsordbog som skulle beskrive det danske sprogs ordforråd fra ca. 1700 og frem til midten af 1900-tallet. Det videnskabelige grundlag for denne ordbog (Ordbog over det danske Sprog 1-28) er en seddelsamling som efterhånden kom til at rumme ca. 2½ million excerpter af dansk litterært og fagligt sprog. Ved afslutningen af ordbogen tog man straks fat på at udarbejde et Supplement til Ordbog over det danske Sprog 1-5.

Sideløbende med dette store værk og affødt af tekstkritiske udgaver af litterære forfatterskaber har Selskabet udgivet ordbøger over enkeltforfatteres (fx Holberg-Ordbog) og kildegruppers sprog, også med seddelsamlinger som empirisk materiale, ligesom en stor ordbog over middelalderens danske sprog (ca. 1100-1515) er under redigering i disse år (Gammeldansk Ordbog).

I den nyeste tid er udarbejdelse af modersmålsordbøger (Den Danske Ordbog 1-6) fortsat, nu med store repræsentativt sammensatte elektroniske tekstsamlinger som kilde og med anvendelse af it. De elektroniske tekstsamlinger udbygges fortsat og danner sammen med de elektronisk lagrede ordbøger grundlag for arbejde med etablering af begrebssystemer og intelligente ordbogs- og tekstsøgninger med det mål at dække hele perioden fra det tidligst overleverede danske sprog til nutiden.

Som noget nyt i Selskabets ordbogspolitik udarbejdes der også tosprogsordbøger (Svensk-Dansk Ordbog og Islandsk-Dansk Ordbog).

Beskrivelse af sprogets ordforråds ortografi, morfologi, udtale, syntaks, semantik, orddannelsesmuligheder og historie i forskellige tidsperioder, i forskellige genrer og i forskellige forfatteres sprog danner et godt og effektivt grundlag for en samlet beskrivelse af sprogets historie i Danmark. Den viden om det danske sprogs udvikling og om andre sprogs indflydelse på dansk der er akkumuleret i disse ordbogsværker, er blevet og bliver udnyttet af Selskabet, aktuelt i værket Dansk Sproghistorie.