Videnskabelig medarbejder til Danske Klassikere fra Middelalderen

Til projektet Danske Klassikere fra Middelalderen søger Det Danske Sprog- og Litteraturselskab en videnskabelig medarbejder til at indgå i redaktionens arbejde med digital udgivelse af gammeldanske tekster.

Projektet udgiver over 30 centrale middelalderlige tekster på deres gammeldanske originalsprog og i oversættelser til moderne dansk. Teksterne udgives online i tre versioner: en meget håndskriftnær version, en let moderniseret version og en oversættelse. Oversættelserne udkommer desuden i seks illustrerede trykte bind.

Projektet vil være til gavn for forskere inden for humaniora, teologi, samfundsvidenskab og jura samt gymnasieelever, universitetsstuderende og almindelige, nysgerrige læsere. Teksterne, der i dag er så godt som utilgængelige for andre end ganske få fagfolk, tegner til sammen et rigt facetteret billede af dansk middelalder. Projektet vil således både åbne nye perspektiver for forskningen og bidrage til en øget bevidsthed om vores fælles kulturarv. Den lange række af tekster udgives og oversættes i tre tematiske delprojekter, der til sammen afspejler den dansksprogede middelalderlitteraturs spændvidde: 1: Det høviske ideal, 2: Historie og verden og 3: Viden og tro. Det nuværende projektteam består af fire redaktører og en studentermedhjælper.

Stillingen

 • Du arbejder med middelalderlige danske tekster og håndskrifter – der er tale om filologisk arbejde
 • Du får ansvar for at udgive én eller flere gammeldanske tekster digitalt
 • Du korrekturlæser dine og andres udgivelser af gammeldanske tekster efter de middelalderlige håndskrifter og ældre tryk
 • Du skriver indledninger til teksterne
 • Du samarbejder tæt med de øvrige projektdeltagende bestående af filologer og oversættere

Ansøgeren

 • Du er cand.mag. eller ph.d. i dansk (eller et beslægtet fag).
 • Du interesserer dig for middelalderlige sprog og sproghistorie.
 • Du har erfaring med at læse og forstå ældre litteratur på dansk. Kendskab til middelalderens dansk (dvs. gammeldansk) er en fordel.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til filologisk tekstudgivelse.
 • Du har kendskab til XML og til digital tekstudgivelse.

Vi tilbyder

 • Et inspirerende og udfordrende arbejde med tekster, der rummer stort potentiale for fremtidig forskning.
 • Ansættelse fra d. 1. marts eller hurtigst derefter.
 • En fuldtidsstilling i 12 måneder. (Der er mulighed for at arbejde på deltid over længere tid.)
 • En arbejdsplads med flinke, engagerede kolleger.
 • Et professionelt netværk, som du kan trække på i fremtiden.

Praktiske forhold

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ligger på Christians Brygge 1, 1219 København K. Arbejdstiden er 37.5 timer om ugen (med betalt frokostpause). Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Jonathan Adams pr. e-mail jon@dsl.dk. PDF-version af opslaget kan downloades her.

Ansøgningsfristen er kl. 12.00, den 14. februar 2022. Send din ansøgning med CV til jon@dsl.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

DSL er en udgivelses- og forskningsinstitution specialiseret i dansk sprog og litteratur. Vi udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet. Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabelige medarbejdere og en væsentligt større kreds af medlemmer, som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet og en række private fonde.