Anders Leegaard Knudsen

Seniorredaktør

  • Diplomatarium Danicum

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 474
E-mail: alk@dsl.dk

Anders Leegaard Knudsen er seniorredaktør på Diplomatarium Danicum 5. række, et forsknings- og udgivelsesprojekt finansieret af Carlsbergfondet.

Ansat på DSL i flere perioder: 1994-1997, 2008-2011 og siden 2012.

 


Se publikationsliste.

Se medarbejdere