Andrea Alberte Stengaard

Studentermedhjælper

  • Dansk Sproghistorie
  • Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang
  • Sproget.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: andrea.stengaard@dsl.dk


Se medarbejdere