Foto: Pavel Bunin

Henrik Lorentzen

Seniorredaktør

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 461
E-mail: hl@dsl.dk

Interesseområder · Interest areas

 • Ensprogede korpusbaserede ordbøger · Monolingual corpus-based dictionaries
 • Digitale ordbøger · Digital dictionaries
 • Tosprogsordbøger, især mellem dansk og fransk · Bilingual dictionaries, particularly between Danish and French


Projekter · Projects

 • ordnet.dk – Udvikling af et digitalt ordbogskoncept · Development of a design concept for digital dictionaries
 • DanNet – Udvikling af et dansk leksikalsk-semantisk ordnet · Development of a lexical-semantic wordnet of Danish
 • Afsluttede projekter · Finished projects

 

Publikationer · Publications

Se Publikationsliste.

Redaktionelt arbejde · Editorial work

 • Hovedredaktør (sammen med Ruth V. Fjeld og Emma Sköldberg) af tidsskriftet LexicoNordica (2009-2017) · Co-editor of the journal LexicoNordica
 • Medlem af redaktionskomitéen for tidsskriftet LexicoNordica (2004-2009) · Member of the editorial board of the journal LexicoNordica
 • Redaktør af Nordiske Studier i Leksikografi 8, NFL-skrift nr. 9. København 2006 (sammen med Lars Trap-Jensen).


Organisationsarbejde · Organizational work

 • Medlem af Dansk Sprognævn 2006-2016. Medlem af Arbejdsudvalget 2006-2009 og formand for Fagråd for retskrivning indtil 2016 · Member of the Danish Language Council
 • Bestyrelsesmedlem i LEDA, Foreningen af Leksikografer i Danmark, 2002-2010 (formand fra 2004-2008) · Member of the board of LEDA, the Association of Danish Lexicographers (chairman 2004-2008)
 • Medlem af organisationskomitéen for Nordisk leksikografikonference 2005 · Member of the organizing committee for the Nordic Lexicographical Conference 2005

Se publikationsliste.

Se medarbejdere