Jette Edvardsen

Regnskabsassistent

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 453
E-mail: je@dsl.dk


Se medarbejdere