Jonathan Adams

Jonathan Adams

Seniorredaktør · Senior editor

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Society for Danish Language and Literature

Christians Brygge 1 · Christians Brygge 1

1219 København K · DK-1219 Copenhagen K, Denmark

Tlf. (administration) +45-33130660 · admin. tel. no.

Fax +45-33140608

E-mail: jon@dsl.dk

 

Interesseområder · Research interests

Relationerne mellem jøder, kristne og muslimer i middelalderen · Jewish-Christian-Muslim relations in the Middle Ages

  • Middelalderprædikener · Medieval sermons and preaching
  • Editionsfilologi · Textual criticism
  • Sprogkontakt og -blanding i middelalderen · Language contact and mixture in the Middle Ages
  • Sproghistorie og dialektologi · Historical linguistics and dialectology

 

DSL projekter · DSL projects

 

Uddannelse · Education

 

Links · Links