Karen Skovgaard-Petersen

Direktør

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 29 624 695
E-mail: ksp@dsl.dk

Publikationer


Se publikationsliste.

Se medarbejdere