Foto: Henrik Holst

Marita Akhøj Nielsen

Projektleder

  • Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 61 774 585
E-mail: man@dsl.dk

Marita Akhøj Nielsen

  

Fagområder

Nordisk filologi. Ældre dansk litteratur. Leksikografi.

 

Aktuelt på følgende DSL-projekter

Danske Klassikere fra Middelalderen (konsulent; tilsyn)

 

Uddannelse og tidligere ansættelser

2018-22 Leder af projektet "Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang" (DSL, finansieret af Carlsbergfonden og VELUX-fonden)

2013-22 Ledende redaktør ved Gammeldansk Ordbog (DSL)

2013-16 Leder af projektet "Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutiden" (DSL, finansieret af VELUX-fonden og DSL)

2012-15 Leder af projektet "Barokkens opdyrkning af det danske sprog" (DSL, finansieret af Carlsbergfondet)

2006-08 Studieleder ved linjestudiet dansk sprog under Folkeuniversitetet i København

2004 Dr.phil. på afhandlingen Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder

1993 Ph.D. på afhandlingen "Syntaktiske studier i dansk episk digtning o. 1600"

1991 Ansættelse i DSL som redaktør ved Gammeldansk Ordbog

1990 Hovedfagseksamen i nordisk filologi, Københavns Universitet (KU)

1978-91 Ansættelse som adjunkt ved Greve Gymnasium med fagene religion og dansk

1978 Pædagogikum

1978 Bifagseksamen i dansk/1. del af nordisk filologi, KU

1977 Hovedfagseksamen i kristendomskundskab, KU

1976 Teologisk kandidateksamen, KU

1972-76 Alumne på Elers Kollegium

1970-71 Elev på Lycée Camille Saint-Saëns i Rouen

1970 Klassisk-sproglig studentereksamen fra Aurehøj Statsgymnasium

 

Andre faglige hverv

2019- Medlem af Videnskabernes Selskabs kommission for Thesaurus Linguae Latinae

2013- Efor for Elers Kollegium

2008-20 Redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og medlem af præsidiet

2008-21 Formand for Universitets-Jubilæets danske Samfund (UJDS)

2006- Medlem af Advisory Board for det elektroniske tidsskrift Renæssanceforum

2005 Indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

1998-2008 Sekretær for UJDS

1997-2023 Medlem af redaktionskomitéen for Arkiv för nordisk filologi

1994-2008 Kasserer for UJDS

1991- Tilsynsopgaver for UJDS og DSL

1989 Indvalgt i DSL

1988-2021 Medlem af styrelsen for UJDS

1997-2023 Medlem af redaktionskomitéen for Arkiv för nordisk filologi

 

Medlem af bestyrelserne for 

Aksel Tovborg Jensens Legat (2008-20);

Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond (2015-18);

Lillian og Dan Finks Fond (2013-23)

 

Fast fagfællebedømmer for tidsskrifterne Danske Studier, Arkiv för nordisk filologi og Renæssanceforum, desuden enkeltopgaver for andre tidsskrifter.

Medlem af en række bedømmelsesudvalg ved KU, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Universität Wien.

Referee for Universitetet i Bergen og Islandic Research Fund.

Faglig konsulent for Riksbankens Jubileumsfond (Stockholm).

 


Se publikationsliste.

Se medarbejdere