Maria Krogh Langner

Sekretær

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. 0
E-mail: mkl@dsl.dk


Se medarbejdere