Peter Zeeberg

Seniorredaktør/projektleder

  • Danske Klassikere fra Middelalderen
  • Latinsk hyrdedigtning
  • Tycho Brahe digitalt formidlet

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 22 268 909
E-mail: pz@dsl.dk

Peter Zeeberg (født 1957) er ledende redaktør ved Ludvig Holbergs Skrifter, hvor han udgiver og kommenterer danske og latinske skrifter og oversætter latinske værker til dansk. Han er derudover leder af projektet Latinsk hyrdedigtning fra Frederik 2.s tid og udgiver af Hans Svanings Danmarkshistorie.

Han er cand.phil. i latin (1987) og ph.d. (1992) fra Københavns Universitet, hvor han havde diverse projektansættelser 1987-1995.

Peter Zeeberg har især forsket i 1500-tallets danske og nordtyske latinlitteratur (Tycho Brahe, Erasmus Lætus og Henrik Rantzau). Af publikationer kan nævnes Erasmus Lætus' skrift om Christian IVs fødsel og dåb (sammen med Karen Skovgaard-Petersen, DSL 1992), Tycho Brahes "Urania Titani" et digt om Sophie Brahe (1994), og Heinrich Rantzau - A Bibliography (DSL, 2004). Har desuden for DSL oversat Saxos Danmarkshistorie (2000) og Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse (2012).

Formand for Filologisk-Historisk Samfund og næstformand for Forum for Renæssancestudier (Københavns og Aarhus Universitet). Medredaktør af Database of Nordic Neo-Latin Literature. Medlem af redaktionen for nettidsskriftet Aigis.

Ansat på DSL siden 1995.

I sin tid på DSL har Peter Zeeberg også været leder af projektet Renæssancens sprog i Danmark.


Se publikationsliste.

Se medarbejdere