Simon Skovgaard Boeck

Seniorredaktør

  • Danske Klassikere fra Middelalderen

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 30 243 548
E-mail: ss@dsl.dk

Simon Skovgaard Boeck er nordisk filolog og har ansvaret for nyudgivelsen af tekster på Studér Middelalder på Nettet.

Han er desuden udgiver af Danmarks gamle Ordsprog. Hans faglige interesser omfatter østnordisk filologi, håndskrifter og historisk leksikografi.

Knyttet til DSL siden 2000.

Redaktør for Danske Studier 2015-.

Kasserer og sekretær i Universitets-Jubilæets danske Samfund

Medlem af nævnet for Selskab for Østnordisk Filologi

Medlem af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning


Se publikationsliste.

Se medarbejdere