Thomas Troelsgård

Seniorredaktør

 • C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog
 • Den Danske Ordbog

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: tt@dsl.dk

Interesseområder · Interest areas

 

 • Ensprogede korpusbaserede ordbøger · Monolingual corpus-based dictionaries
 • Elektroniske ordbøger · Electronic dictionaries
 • Korpuslingvistik · Corpus linguistics


Projekter · Projects

 • ordnet.dk – Udvikling af et digitalt ordbogskoncept · Development of a design concept for digital dictionaries
 • Afsluttede projekter · Finished projects
  • Den Danske Ordbog · The Danish Dictionary – corpus based dictionary of contemporary Danish in 6 vols.


Publikationer · Publications

 

Artikler m.m. · Articles

 • Gamle danske tegnsprogsordbøger. I: Døvebladet, 2007
 • An electronic dictionary of Danish Sign Language (sammen med Jette Hedegaard Kristoffersen). Posterpræsentation ved TISLR-9 i Florianopolis, 2006
 • Danske tegnsprogsordbøger. I: LEDA-Nyt nr. 41, 2006

 

Anmeldelser · Reviews
 • Russisk tur-retur – Gyldendals røde ordbøger nu begge veje mellem russisk og dansk. I: LexicoNordica 13, s. 347-349, 2006

Se medarbejdere