220 nye tekster i Diplomatarium Danicum

Med opdateringen af diplomatarium.dk 4. september 2018 har udgivelsen nået en milepæl idet redaktionen har rundet 1000 udgivne dokumenter siden bevillingsperiodens begyndelse i januar 2017.

220 nye tekster i Diplomatarium Danicum

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Med opdateringen af diplomatarium.dk 4. september 2018 har udgivelsen nået en milepæl idet redaktionen har rundet 1000 udgivne dokumenter siden bevillingsperiodens begyndelse i januar 2017.

Fra periodens politiske skueplads udkommer bl.a. kong Erik af Pommerns og hansestædernes traktat af 6. januar 1423 (DD nr. 14230106001) om et forsvarsforbund, der blev stadfæstet 15. juni samme år (DD nr. 14230615001), en række nedertyske tekster der belyser kong Eriks handels- og magtpolitik i Baltikum, og en vidimation af det såkaldte Unionsbrev fra 1397 (DD 4. VI 345) foretaget af blandt andre roskildebispen Jens Andersen Lodehat på vegne af kong Erik 11. september 1425 (DD nr. 14250911001).

Unionsbrevet blev sammen med resten af kongens arkiv opbevaret på Kalundborg Slot, og med denne opdatering begynder også en løbende genudgivelse af de ældste danske arkivregistraturer, der begynder med registraturen over breve på Folen på Kalundborg fra 1476.

Desuden udkommer bl.a. endnu en flok af Klaus Grubendals og Gert og Moleke van der Lankens vidisser på vegne af kong Erik samt et større antal regester af pavebreve vedrørende danske gejstliges forhold i udlandet.

Læs mere på diplomatarium.dk

Gå til nyhedsoversigt