230 nye gamle dokumenter i Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Danicum er blevet opdateret med yderligere 230 nye gamle dokumenter fra perioden 1413-1439

230 nye gamle dokumenter i Diplomatarium Danicum

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Diplomatarium Danicum er blevet opdateret med yderligere 230 nye gamle dokumenter fra perioden 1413-1439

Diplomatarium Danicum er blevet opdateret med yderligere 230 nye gamle dokumenter fra perioden 1413-1439 skrevet på dansk, tysk og latin. Blandt dokumenterne er en række arkivregistraturer, fortegnelser over hvad man i 1500- og 1600-tallet fandt i de gamle lokalarkiver, og særligt fremadskuende er ægteskabskontrakten mellem junker Dietrich af Oldenburg og de slesvigske hertugers søster Heilwig, hvis søn Christian 1. grundlagde den oldenborgske kongeslægt, der sad på den danske trone indtil Frederik 7.s død i 1863. Her kan du læse ægteskabskontrakten, der er skrevet på nedertysk i november 1423.

En af de grundlæggende redaktører ved Diplomatariet, Franz Blatt, udgav i 1943 en lille populær indføring i arbejdet med middelalderlige diplomer under titlen Under vor Haand og Segl. Det er en oplagt og underholdende fremstilling, som fortjener at være tilgængelig for alle interesserede læsere. Læs Blatts indføring her.


Læs mere om opdateringen på diplomatarium.dk.


Diplomatarium Danicum er finansieret af Carlsbergfondet.

Gå til nyhedsoversigt