Bind 5 af Dansk Sproghistorie udkommer i dag: Dansk i samspil

Den 5. november udkommer bind 5 af Dansk Sproghistorie med titlen Dansk i samspil.

Bind 5 af Dansk Sproghistorie udkommer i dag: Dansk i samspil

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Den 5. november udkommer bind 5 af Dansk Sproghistorie med titlen Dansk i samspil.

Den 5. november udkommer bind 5 af Dansk Sproghistorie 1-6 med titlen Dansk i samspil. Seksbindsværket følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster.

Femte bind af Dansk Sproghistorie har fået titlen Dansk i samspil og kortlægger gennem de i alt 25 kapitler og de mange illustrationer den indflydelse dansk gennem tiden har haft uden for Danmark, og beskriver hvordan andre sprog har påvirket dansk inden for landets grænser.

Fra vikingetid og middelalder har dansk sprog sat sig spor i stednavnegivningen i Danelagen og i Normandiet, og det har fået betydning for den sproglige situation i Norge, i Island og på Færøerne. Ligeledes har det i nyere tid sat aftryk på danske udvandreres sproglige virkelighed i USA, Canada og Argentina.

I Danmark har især latin, nedertysk og fransk haft en rolle, og i nyere tid er sprog som polsk og jiddish blevet brugt af særlige grupper, mens russisk og ikke mindst engelsk afsætter spor gennem det politiske, økonomiske og kulturelle samarbejde med andre lande. I bindet beskrives også de nyeste indvandrersprog som for eksempel kurdisk og urdu. Også dansk tegnsprog behandles.

Dansk Sproghistorie 1-6 er redigeret af Ebba Hjorth, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen og Laurids Kristian Fahl og udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

Dansk Sproghistories seks bind følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster. Mere end 80 sprogforskere og andre eksperter beretter i værket om hvordan udtalen, retskrivningen, grammatikken og ordenes betydning har ændret sig gennem historien.

Læs mere om bind 5 af Dansk SproghistorieDansk i samspil, i pressemeddelelsen.
Gå til nyhedsoversigt