Danmarks største grammatik over moderne dansk udkommer i revideret 2.-udgave

Grammatik over det Danske Sprog af Erik Hansen og Lars Heltoft udkommer i en revideret 2.-udgave.

Danmarks største grammatik over moderne dansk udkommer i revideret 2.-udgave

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Grammatik over det Danske Sprog af Erik Hansen og Lars Heltoft udkommer i en revideret 2.-udgave.

Efter at have været udsolgt fra forlaget udkommer Grammatik over det Danske Sprog nu endelig i en revideret 2.-udgave. Værket udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og udkommer på Syddansk Universitetsforlag.

Grammatikken, der er i tre bind, er det første bud på en funktionel semantisk beskrivelse af dansk. Med sit udgangspunkt i det funktionelle sprogsyn inddrager værket således forholdet til den faktisk forekommende sprogbrug i sin beskrivelse af de danske grammatiske strukturer.

Grammatik over det Danske Sprog henvender sig til universitetsstuderende, forskere, lærere, professionelle sprogbrugere og sproginteresserede.

Indholdet i bogens tre bind

  • Bind I indeholder indledning og oversigt samt kilder, referencer, forkortelser og register.
  • Bind II indeholder en beskrivelse af de syntaktiske og semantiske helheders opbygning: nominaler, verbaler, prædikativer, adverbialer og interjektionaler.
  • Bind III indeholder en beskrivelse af sætningen samt reglerne for konstruktionstyper og ledstilling.

Læs mere

Besøg Syddansk Universitetsforlags hjemmeside for mere information om værket.

Gå til nyhedsoversigt