Georg Brandes’ forelæsninger om Nietzsche udgives for første gang

Georg Brandes’ forelæsninger om filosoffen Friedrich Nietzsche, afholdt i foråret 1888, udgives for første gang og udkommer i en dansk-tysk paralleludgave ved Per Dahl og Gert Posselt.

Georg Brandes’ forelæsninger om Nietzsche udgives for første gang

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Georg Brandes’ forelæsninger om filosoffen Friedrich Nietzsche, afholdt i foråret 1888, udgives for første gang og udkommer i en dansk-tysk paralleludgave ved Per Dahl og Gert Posselt.

Georg Brandes’ forelæsninger om filosoffen Friedrich Nietzsche, afholdt i foråret 1888, udgives for første gang og udkommer i en dansk-tysk paralleludgave ved Per Dahl og Gert Posselt.

I foråret 1888 holdt Georg Brandes fem forelæsninger på Københavns Universitet om den dengang helt ukendte tyske filosof Friedrich Nietzsche. Disse forelæsninger var det første forsøg på offentligt at formidle Nietzsches tankeverden.

Året efter omarbejdede Brandes sine forelæsninger til den berømte artikel “Aristokratisk Radikalisme”, som i 1890 blev oversat til tysk. Det var denne artikel af Brandes der lagde grunden til Nietzsches hurtigt voksende internationale berømmelse.

Men til trods for artiklens epokegørende betydning har manuskriptet til de tilgrundliggende forelæsninger på Københavns Universitet aldrig været udgivet. De er imidlertid bevaret i Brandes’ eget manuskript, og nu foreligger både forelæsningerne og artiklen "Aristokratisk Radikalisme" i en samlet udgave ved Per Dahl og Gert Posselt.

Udgaven, der er ledsaget af en grundig introduktion, åbner for en ny og mere nuanceret forståelse af Nietzsche-receptionen i dens tidlige stadier såvel i Danmark som i de tysktalende lande. På grund af den internationale interesse som udgaven forventes at have, er den udgivet som en dansk-tysk paralleludgave.

Om udgaven
Georg Brandes. Forelæsninger om Friedrich Nietzsche (1888). Aristokratisk Radikalisme (1889). Dansk-tysk paralleludgave.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står bag udgaven, der er udkommet i oktober 2021 på det schweiziske forlag Schwabe i Basel i serien Beiträge zu Friedrich Nietzsche.

Bogen kan bestilles på forlaget Schwabes hjemmeside.
Gå til nyhedsoversigt