Bibliografi kortlægger Herman Bangs forfatterskab

Herman Bangs (1857-1912) forfatterskab er slidstærkt. Det udgives, dramatiseres og filmatiseres, og det er genstand for stigende forskning. Hidtil har det imidlertid savnet en bibliografi som dokumenterer dets art og omfang. Det rådes der nu bod på.

Bibliografi kortlægger Herman Bangs forfatterskab

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Herman Bangs (1857-1912) forfatterskab er slidstærkt. Det udgives, dramatiseres og filmatiseres, og det er genstand for stigende forskning. Hidtil har det imidlertid savnet en bibliografi som dokumenterer dets art og omfang. Det rådes der nu bod på.

Med den nye udgivelse, Herman Bangs forfatterskab. En annoteret bibliografi, kortlægges hele Herman Bangs trykte forfatterskab i Bangs egen tid – fra debuten i 1877 til den sidste artikel i 1912. Også de posthume tryk der foreligger, er medtaget i bibliografien.

Bibliografien er udarbejdet af René Herring under medvirken af Sten Rasmussen og udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs den fulde projektbeskrivelse for bibliografien.

Gå til nyhedsoversigt