Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22

Hele "Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22" er nu udkommet

Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Hele "Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22" er nu udkommet

Torsdag d. 6. september udkom det 22. og sidste bind af Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker. Dermed er et af DSL’s store udgivelsesprojekter gennemført. Op imod 8.000 sider er det blevet til. Og så er der endda kun tale om udvalgte værker. I alt har den myreflittige mand skrevet omkring dobbelt så meget.

”Hvert af disse bind er små mirakler af omhu ... Det er en fest, det er en glæde, det er en lykke”
Weekendavisen

Men det er ikke kun omfanget der er usædvanligt. For første gang har DSL moderniseret teksterne. 300 år gamle tekster adskiller sig en del fra nutidens. Derfor har en lille gruppe filologer her omsat dem til nutidig retskrivning, nutidig tegnsætning og nutidig bøjning. Hvert ord er Holbergs, men alt er stavet så man umiddelbart kan læse det.

Sidste bind i rækken er Holbergs erindringer, de såkaldte Levnedsbreve. Her er der ikke tale om modernisering, men om oversættelse, for erindringerne skrev Holberg på latin så de kunne nå ud til et internationalt publikum. Det er et livsklogt og underfundigt værk, der både giver os indblik i forfatterens liv og personlighed og præsenterer hele forfatterskabet som han selv så det. Til denne udgave er det nyoversat af Ole Thomsen. 

Gå til nyhedsoversigt