Den Danske Ordbog søger studentermedhjælper

Den Danske Ordbog søger en ny studentermedhjælper. Ansøg senest onsdag d. 21. februar 2024.

Den Danske Ordbog søger studentermedhjælper

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Den Danske Ordbog søger en ny studentermedhjælper. Ansøg senest onsdag d. 21. februar 2024.

Vil du være vores nye studentermedhjælper?

Den Danske Ordbog søger en studentermedhjælper med sproglig viden og interesse til et spændende studenterjob, hvor du er med til at udvikle og forbedre en af Danmarks mest brugte onlineordbøger. Vi forestiller os at du er studerende i fx dansk eller lingvistik.

Dine opgaver

Dine opgaver på redaktionen bliver bl.a. hjælp til:

  • redigering af nye ordbogsartikler
  • revidering af eksisterende artikler, fx opdatering af citater
  • rutineopgaver i forbindelse med artikelskrivning, fx datering af første belæg af et ord

DSL’s studenter er også forpligtet til at bistå administrationen med (praktiske) opgaver der bidrager til den daglige drift, fx telefonpasning, kaffebrygning, gå på posthuset mv. Derudover hjælper studenterne også til ved receptioner og større arrangementer, fx Bogforum og DSL’s årsmøde.

Timetal og løn

Omfang: Jobbet er i udgangspunktet på 10 timer ugentlig, med stor fleksibilitet i forhold til undervisning, eksamener og lign.

Lønnen fastsættes i henhold til overenskomst med HK eller Akademikerne afhængigt af arbejdsopgaver og anciennitet.

Færdigheder og kompetencer

Vi lægger vægt på følgende færdigheder og kompetencer:

  • god sproglig iagttagelsesevne
  • viden om og interesse for dansk (og andre sprog)
  • sans for detaljer, struktur og systematik

Om Den Danske Ordbog

Den Danske Ordbog (ordnet.dk/ddo) er et projekt under Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). Vi er p.t. 12 ansatte (leksikografer, datalingvister m.v.) i og omkring redaktionen.

Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

DSL er et udgiverselskab i tilknytning til Kulturministeriet. Selskabet, der har ca. 40 ansatte, har siden 1911 udgivet dansk litteratur, danske historiske kilder, dansk naturvidenskabs- og lærdomshistorie samt ordbøger (mest kendt er Den Danske Ordbog). Selskabet er en lille, energisk udgivelses- og forskningsinstitution, der varetager en væsentlig kulturarvsopgave.

Ansøgning og frist

Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send en motiveret ansøgning med CV til sekretariat@dsl.dk så vi har den senest onsdag d. 21. februar. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt derefter.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jonas Jensen på jj@dsl.dk.

Gå til nyhedsoversigt