Lancering af nordisk netordbog

Den tværnordiske netordbog Islex blev åbnet på Island den 16. november 2011 til gavn og glæde for alle, der interesserer sig for moderne islandsk. Ordbogen kan ses på islex.dk.

Lancering af nordisk netordbog

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Den tværnordiske netordbog Islex blev åbnet på Island den 16. november 2011 til gavn og glæde for alle, der interesserer sig for moderne islandsk. Ordbogen kan ses på islex.dk.

Den tværnordiske netordbog Islex blev åbnet på Island den 16. november 2011 til gavn og glæde for alle, der interesserer sig for moderne islandsk. Ordbogen kan ses på islex.dk. Åbningen markeres i Danmark den 1. december 2011, kl. 13.30, med et arrangement i Blixen-salen på Det Kongelige Bibliotek.

Ordbogen skal for den danske dels vedkommende afløse og supplere ældre islandsk-danske ordbøger. Der er tale om en mellemstor ordbog med 48.000 opslagsord og et rigt udvalg af sprogbrugseksempler både fra tale- og skriftsprog, herunder fagsprog. Den indeholder et meget stort antal faste forbindelser, der bl.a. illustrerer brugen af kasus i islandsk, og den har link til fulde bøjningsmønstre for alle islandske opslagsord. Ved visse ord vil der desuden være billeder og encyklopædiske oplysninger. Inden længe vil man også kunne høre, hvordan ordene udtales. Ordbogen henvender sig til islændinge, der skal formulere sig på dansk, og til danskere, der skal forstå islandsk.

Danmark og Island har en lang fælles historie. Indtil 1999 var dansk første fremmedsprog i Island, og dansk indtager stadig en vigtig plads i islandske skolebørns uddannelse, men nu som andet fremmedsprog fra syvende klasse og med flere ugentlige timer end før 1999. Islandske studerende har nydt godt af de danske læreanstalter gennem tiderne, og mange foretrækker stadig at læse i Danmark, og her spiller deres sproglige kunnen en stor rolle.

I Danmark er interessen for Island øget i de senere år, man læser islandsk litteratur i større udstrækning end tidligere, og mange danskere har anskaffet sig islandske heste, hvilket har skabt en ny form for kontakt mellem landene, og sidst men ikke mindst er Danmark en vigtig handelspartner for Island.

Ordbogen er blevet til i samarbejde mellem følgende fire institutioner: Islands Universitet, Göteborgs Universitet, Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Fróðskaparsetur Føroya sluttede sig til projektet i begyndelsen af 2011 og arbejder på at færdiggøre den færøske del i slutningen af 2012.

Den danske del af Islex er finansieret af offentlige midler fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Endvidere har den danske del modtaget støtte fra Nordisk Kulturfond, Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde og Dansk-Islandsk Fond.

Yderligere oplysninger kan fås gennem henvendelse til sekretariat@dsl.dk

Gå til nyhedsoversigt