Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

I 2014 er det 200 år siden rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge ophørte. Derfor udsender Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen i fællesskab Holbergs store og levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland.

Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

I 2014 er det 200 år siden rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge ophørte. Derfor udsender Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen i fællesskab Holbergs store og levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland.

Holbergs Staat

Udgivet af Ludvig Holbergs Skrifter
Forlaget Vandkunsten, 2014. 788 sider. Vejl. pris: 299.95 kr. ISBN 978-87-7533-030-0
Udkom 28. maj 2014. 1. udgave

I over 400 år var Danmark og Norge forenet i ét rige under samme konge. Mere end nogen anden personificerer Ludvig Holberg (1684-1754) denne dansk-norske fællestid. Født og opvokset i Bergen og bosat gennem det meste af sit voksne liv i København som professor ved Københavns Universitet, blev han fællestidens væsentligste forfatter, på én gang munter kultur-kritiker og loyal undersåt. Som historiker, digter, satiriker og moralfilosof var Holberg den mest betydningsfulde eksponent for oplysningstidens ideer i det dansk-norske rige.

I 2014 er det 200 år siden rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge ophørte. Det er anledningen til at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Univer-sitetet i Bergen i fællesskab udsender Holbergs store og levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland. Værket udkom første gang i 1729 med titlen Dannemarks og Norges Beskrivelse, og 20 år senere, i 1749, udsendte Holberg en ny, revideret udgave med titlen Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat.

Køb Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat.

Læs mere, og se flere af DSL's seneste udgivelser.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser gennem mere end 100 år.

Gå til nyhedsoversigt