Mere lægekunst på tekstnet.dk

Takket være en bevilling fra Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond har DSL udvidet antallet af medicinske tekster på hjemmesiden tekstnet.dk til i alt 19 lægebøger fra middelalder og renæssance.

Mere lægekunst på tekstnet.dk

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Takket være en bevilling fra Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond har DSL udvidet antallet af medicinske tekster på hjemmesiden tekstnet.dk til i alt 19 lægebøger fra middelalder og renæssance.

Projektet Danmarks ældste lægebøger er nu afsluttet og har udvidet samlingen af lægebøger på tekstnet.dk til 19 lægebøger.

Tidsmæssigt strækker de medicinske tekster på webstedet sig nu fra Henrik Harpestrengs værker i håndskrifter fra ca. 1300 til Henrik Smiths lægebog (i andenudgaven fra 1577).

Tematisk rækker bøgerne fra urtemedicin til skarnapotek, fra kogebøger til en hestelægebog, fra åreladningsregler til obstetrik. I de sidste siges om jordemoderen, at hun skal styrke og undervise den fødende "med subtil snak og lystige ord", fx fortælle at kvinden "får et dejligt drengebarn, hvis hun havde vilje til det. Ønsker hun en pige, da skal hun sige at hun får det". Og i åreladningsreglerne anføres at "den der skal årelade, han skal have rene øgne, så han ikke skærer en sene for en åre, og han skal ikke være drukken".

Teksterne giver et levende indblik i tidens samfund, de er fremragende kultur- og sproghistoriske kilder, og det er DSL's håb at udgivelsen vil øge interessen for de spændende medicinske tekster. Mange opgaver venter på deres løsning!

Mere lægekunst på tekstnet.dk

Det netop afsluttede projekt Danmarks ældste lægebøger har tilføjet disse tekster til tekstnet.dk

Se også den samlede oversigt over lægebøger på tekstnet.dk

Gå til nyhedsoversigt