Nyt studie om kilderne til den første danske ordbog

Nu foreligger den nyeste forskning om Matthias Moths ordbog digitalt og frit tilgængeligt på mothsordbog.dk.

Nyt studie om kilderne til den første danske ordbog

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Nu foreligger den nyeste forskning om Matthias Moths ordbog digitalt og frit tilgængeligt på mothsordbog.dk.

I samarbejde med Universitets-Jubilæets danske Samfund offentliggøres Svend Eegholm-Pedersens store og velillustrerede kildestudie Mothstudier - Kildegrundlaget for den første store danske ordbog. Link til download findes nederst på siden.

Bogen er frugten af forfatterens mangeårige forskning i det betydeligste værk indenfor den danske ordbogstradition før år 1800: Moths Ordbog, som blev udarbejdet i årene omkring år 1700 af geheimeråd Matthias Moth (1649-1719) .

Bogen rummer bl.a. redegørelser for Moths forhold til forgængere som Laurids Kok, Poul Jensen Colding og Peder Syv. Bogen viser også hvordan Moth har excerperet ældre kilder (folkeviser og ordsprog), samt hvilken plads dialekterne har fået i hans værk.


Om forfatteren

Svend Eegholm-Pedersen (f. 1929) har været knyttet til DSL siden 1957. Han har været en drivkraft for to meget store ordbogsprojekter i DSL's regi: Holberg-Ordbog (1981-1988) (online-udgave) og Supplement til Ordbog over det danske Sprog (1992-2005). Efter sin pensionering har han ydet en værdifuld indsats for dansk filologi, og bl.a. forsket i Holberg og i Matthias Moths banebrydende ordbogskompleks.


Links

Gå til nyhedsoversigt