Nyt online navneleksikon fortæller de danske navnes historie

Sprogforskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udviklet det første videnskabeligt baserede online navneleksikon – Dansk Navneleksikon. Leksikonet lanceres 14. januar 2022 på ordnet.dk.

Nyt online navneleksikon fortæller de danske navnes historie

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Sprogforskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udviklet det første videnskabeligt baserede online navneleksikon – Dansk Navneleksikon. Leksikonet lanceres 14. januar 2022 på ordnet.dk.

Sprogforskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udviklet det første videnskabeligt baserede online navneleksikon – Dansk Navneleksikon. Leksikonet lanceres den14. januar 2022 på ordnet.dk.

Personnavne udgør en væsentlig del af det danske ordforråd og sproglige kulturarv, men der har i mange år manglet et videnskabeligt baseret leksikon om deres oprindelse og udbredelse. Den mangel råder Dansk Navneleksikon bod på.

Dansk Navneleksikon lanceres på ordnet.dk/dnl, og her kan danskerne finde forklaringer på de hyppigst forekommende fornavne i befolkningen og deres stavevarianter.

I sin første udgave kortlægger leksikonet oprindelsen, udviklingen og anvendelsen af ca. 3.000 navne som udgøres af de hyppigst forekommende fornavne i befolkningen og deres stavevarianter. Derudover er der lagt vægt på at kortlægge relationer mellem navne og at anskueliggøre hvordan de personnavne som anvendes i Danmark, ofte stammer fra andre navne og således indgår i stamtræer.

Eksempelvis er der i leksikonet kortlagt 72 navne som anvendes bredt i Danmark, og som alle nedstammer fra navnet Elisabeth, rækkende fra navne som Lisbeth, Elise og Beth til navne som Else, Lizette, Liliane og Isabella.

Det er planen at Dansk Navneleksikon gradvist skal udbygges med flere navneopslag.

Dansk Navneleksikon er et samarbejdsprojekt mellem Arkiv for Navneforskning på Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs mere om
 Dansk Navneleksikon i pressemeddelelsen.

Besøg
Dansk Navneleksikon på ordnet.dk.

 

Gå til nyhedsoversigt