Opdatering af Diplomatarium Danicum

Den 25. september 2014 er Diplomatarium Danicum opdateret. Stedet er redesignet for at skabe let adgang og bedre søge- og læsefaciliteter på tværs af Diplomatariets voksende ressourcer.

Opdatering af Diplomatarium Danicum

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Den 25. september 2014 er Diplomatarium Danicum opdateret. Stedet er redesignet for at skabe let adgang og bedre søge- og læsefaciliteter på tværs af Diplomatariets voksende ressourcer.

Den 25. september 2014 er Diplomatarium Danicum opdateret. Stedet er redesignet for at skabe let adgang og bedre søge- og læsefaciliteter på tværs af Diplomatariets voksende ressourcer.

Med relanceringen samles tre udgivelser til en helhed. De tre udgivelser er:

  • Tekstmaterialet 1401-1412, ca. 3100 tekster og oversættelser
  • Supplementet 869-1412, ca. 500 tekster og oversættelser
  • Teksterne 1413-1439, ca. 8000 tekster og oversættelser, under udarbejdelse

På det nye diplomatarium.dk er tekster og oversættelser desuden opstillet sideordnet.

Se mere på diplomatarium.dk.

Gå til nyhedsoversigt