Opdatering: Ordet 'diplom' optræder nu for første gang i Diplomatariet

Diplomatarium.dk er blevet opdateret den 3. september 2019, så nu kan du tilgå 247 nye udgivelser på siden.

Opdatering: Ordet 'diplom' optræder nu for første gang i Diplomatariet

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Diplomatarium.dk er blevet opdateret den 3. september 2019, så nu kan du tilgå 247 nye udgivelser på siden.

Diplomatarium.dk er blevet opdateret den 3. september 2019, så nu kan du tilgå 247 nye udgivelser på siden.

Opdateringen står igen i registraturernes tegn: Størsteparten af udgivelserne stammer dels fra registreringerne af Maribo klosters og Århus bispestols arkiver, dels fra lægen og historikeren Cornelius Hamsfort d. Yngres (1546-1627) såkaldte Chronologia rerum Danicarum, som indeholder mange notitser om ellers tabte breve, især vedrørende Odense stift, hvor Hamsfort boede hele livet; 58 af disse notitser udkommer nu.

Særlig interessant er en notits fra 3. august 1425 (DD nr. 14250803001) om et afladsbrev på 40 dage til Dalum kirke og kloster. Man kan forstå på Hamsfort at dette brev er et "diplom af samme slags" (ejusdem generis diploma), som blev tildelt Åsum kirke kort forinden. Det er så vidt vides første gang ordet 'diplom' rent faktisk optræder i Diplomatariet.

Med opdateringen udkommer også breve på dansk, nedertysk og latin, typisk vedrørende fast ejendom, og for de nedertyske teksters vedkommende nærmest udelukkende om krigen mellem kong Erik på den ene og hansestæderne og holstenerne på den anden side i slutningen af 1420'erne.

Endelig er konkordansen mellem løbenumrene fra den gamle webudgave af Diplomatarium Danicums 4. række (1401-1412) blevet forbedret så det nu er nemmere at finde frem til en henvisning efter det gamle system med bind og løbenumre. Dertil er der blevet rettet op på diverse fejl og mangler i en håndfuld tidligere udgivelser.

Gå til nyhedsoversigt