Salmedigter på reformationens tid

9. september 2015 udkommer bind III og IV af den salmedigteren Hans Christensen Sthens (1544-1610) samlede skrifter. Dermed er udgivelsen fuldendt.

Salmedigter på reformationens tid

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

9. september 2015 udkommer bind III og IV af den salmedigteren Hans Christensen Sthens (1544-1610) samlede skrifter. Dermed er udgivelsen fuldendt.

Hans Christensen Sthen (1544-1610) levede i en af Danmarks mest dramatiske brydningstider: Tiden lige efter reformationen, hvor katolicismen, og den nye lutherske lære kæmpede om at vinde den danske befolknings bevidsthed. Det meste af tiden i Roskilde, som er digterens fødeby.

Samtidig plagedes landet af krig med Sverige, dyrtid og tilbagevendende pestepidemier. Sthen mistede selv 8 børn til pesten, og bind III indeholder blandt andet et gribende trøsteskrift til forældre, der har mistet børn. Samme bind indeholder også det første tryk i Danmark med flerstemmig musik, en brudevise til borgmesteren i Helsingørs bryllup. Bind IV indeholder skrifter fra Sthens tid som sognepræst i Malmø.

Sthen havde udpræget sans for, hvad der rørte sig i tiden og lod sig oversætte til dansk. Han oversatte tidens mest populære tyske bønnebog og gav disse bønner 200 års efterliv i Danmark. På prent advarede han før nogen anden mod jesuitternes infiltrationsforsøg i Norden. Hans salmer er inspireret af varmen i tidens længselsfulde elskovsviser. Hans symbol, en trompetblæsende hane med budskabet “Sic et non aliter” – således og ikke anderledes – maner til kamp mod religiøs og litterær dårligdom og proklamerer kompromisløst, hvad der skal siges.

Med bind III og IV er alle Sthens overleverede værker nu udgivet. Bind I udkom i 1994 og bind II i 2005.

Baggrund

Hans Christensen Sthens Skrifter bind III-IV udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og i kommission hos Syddansk Universitetsforlag. Den er støttet af Lillian og Dan Finks Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Biskoppen over Helsingør Stift, Jens Nørregaard og Hal Kochs Mindefond, Sthens Kirkes Menighedsråd samt Det sønderjyske Salmelegat. Udgaven er udarbejdet af Jens Lyster under medvirken af Jens Højgård.

Læs mere om udgivelsen: http://dsl.dk/presse/dokumenter/sthen-folder.jpg

Kontakt

  • Jens Lyster (udgiver): jensblyster@gmail.com
  • Jesper Gehlert Nielsen (redaktør): jgn@dsl.dk, tlf. 5077 7458
Gå til nyhedsoversigt