De ældste danske konger på nettet – og på gammeldansk

Det kan være lige så vanskeligt at læse ældre danske tekster som at læse tekster på fremmedsprog. Men det bliver lettere nu. En bevilling fra Velux Fonden har gjort det muligt at sammenkoble centrale danske middelaldertekster med Gammeldansk Ordbog.

De ældste danske konger på nettet – og på gammeldansk

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Det kan være lige så vanskeligt at læse ældre danske tekster som at læse tekster på fremmedsprog. Men det bliver lettere nu. En bevilling fra Velux Fonden har gjort det muligt at sammenkoble centrale danske middelaldertekster med Gammeldansk Ordbog.

En millionbevilling fra Velux Fonden har gjort det muligt for DSL at sammenkoble centrale danske middelaldertekster – som for eksempel ’Den danske Rimkrønike’, den ældste Danmarkshistorie skrevet på dansk – med ordbogen over periodens danskesprog, Gammeldansk Ordbog, og med de store ordbøger over senere tiders dansk, Ordbog over det danske Sprog ogDen Danske Ordbog. Dermed vil man i fremtiden kunne finde forklaring på teksterne, ord for ord.

DSL håber, at de nye muligheder kan styrke interessen for middelalderens sprog og litteratur og være til glæde også for forskere og studerende (inden for eksempelvis litteratur, teologi, sprogvidenskab og historie), der beskæftiger sig med perioden.

”Velux Fondens generøse bevilling gør det muligt for DSL at formidle middelalderens rige litteratur til en bred offentlighed – og at stille endnu et effektivt redskab til rådighed for forskningen”, udtaler en af projektets redaktører, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen.

For yderligere information kontakt venligst:

Marita Akhøj Nielsen
50 777 479
man@dsl.dk

Merete K. Jørgensen
50 777 478
mkj@dsl.dk

 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i over 100 år arbejdet på at udgive og dokumentere dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag, både i bogform og på nettet.

Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabeligt uddannede daglige medarbejdere og en væsentligt større kreds af medlemmer, som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet, Velux Fonden, Carlsbergfondet og en række andre fonde.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Christians Brygge 1 · 1219 København K

Telefon: 33 13 06 60 · Mail: sekretariat@dsl.dk

Gå til nyhedsoversigt