Om hunde på Bornholm og havne på Falster

Den 6. marts 2015 udkommer Den danske rigslovgivning 1523-1558. Hermed er hele den danske verdslige lovgivning indtil enevældens indførelse for første gang nogensinde tilgængelig på tryk i tekstkritisk udgave.

Om hunde på Bornholm og havne på Falster

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Den 6. marts 2015 udkommer Den danske rigslovgivning 1523-1558. Hermed er hele den danske verdslige lovgivning indtil enevældens indførelse for første gang nogensinde tilgængelig på tryk i tekstkritisk udgave.

På Bornholm er det forbudt at holde mere end én hund, og et af denne hunds ben skal være hugget af.

Sådan lyder én af lovene i Den danske rigslovgivning 1523-1558, der udkommer den 6. marts 2015. Hermed er hele den danske verdslige lovgivning indtil enevældens indførelse for første gang nogensinde tilgængelig på tryk. Netop lovstoffet udgør en væsentlig kilde til forståelsen af datidens samfund, så når det samlede lovmateriale nu er gjort tilgængeligt, er det en kæmpe gevinst for forskningen i den danske middelalder og renæssance.

Lov nr. 56

Lov nr. 56 i Den danske rigslovgivning

Værkets over hundrede lovtekster vidner om en central kongemagt, hvis betydning vokser i tiden omkring og efter reformationen, og en konge, der interesserer sig minutiøst for hele riget, fra hunde på Bornholm til ulovlige havne på Falster og skovhugst i Nørrejylland. Og hver lov fortæller en historie, uanset hvor perifer den på overfladen måtte synes at være. Loven om de trebenede hunde fortæller fx, hvor langt kongen ville gå for at sikre sine jagtmuligheder på Bornholm.

Den danske rigslovgivning 1523-1558 er fjerde bind i serien om den ældre verdslige danske rigslovgivning. Bindet dækker tiden fra Frederik 1.s magtovertagelse efter Christian 2.s flugt og fører frem til Koldingrecessen af 1558.

Den danske rigslovgivning 1523-1558 er på i alt 378 sider, er hårdt indbundet og koster 300,00 kr. Bogen udkommer 6. marts. Den udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i samarbejde med Selskabet for Udgivelse af Kilder til Danske Historie (Kildeskriftsselskabet) og forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag. Udgivelsen er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Dreyers Fond og Carlsbergfondet.

Kontakt

Redaktør: Camilla Zacho Larsen, tlf.: 50 777 471, mail: cz@dsl.dk
Udgiver: Aage Andersen, mail: aaan@kabelmail.dk

Baggrund

Historisk baggrund

Den nye magtbalance, der kom i stand som følge af bispernes fængsling og indførelsen af Luthers lære i 1536, fik naturlig indflydelse på de dele af lovgivningen, der tidligere hørte under kirken. De ‘nye’ rigslovgivende myndigheder måtte således tage hånd om de omfattede problemstillinger, der vedrørte folks moral og sædelighed, socialforsorg og undervisning. Et langt stykke tid indhentedes derfor ekspertviden fra bl.a. teologer ved universitetet både i lovgivningen og ved domsafsigelser. Perioden bød også på ny lovgivning inden for især den offentlige ret, strafferetten og procesretten.

Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet. Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabelige medarbejdere og en væsentligt større kreds af medlemmer, som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet, Carlsbergfondet og en række andre fonde. Læs mere: http://dsl.dk.

Illustrationer

Lov nr. 103

Lov nr. 103: Om hunde på Bornholm

Link til billede i høj opløsning: http://static.ordnet.dk/billeder/lov103.jpg

Lov nr. 56

Lov nr. 56 i Den danske rigslovgivning

Billedet i høj opløsning: http://static.ordnet.rdk/billeder/lov56.jpg

titelblad

Titelblad for Den danske rigslovgivning 1528-1558

Billedet i høj opløsning: http://static.ordnet.dk/billeder/titelblad_rigslovgivning.jpgr

Gå til nyhedsoversigt