Sidste bind i serien Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi er nu udkommet

Sidste bind i serien Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi, Værker af danske filosoffer fra middelalderen, er nu udgivet.

Sidste bind i serien Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi er nu udkommet

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Sidste bind i serien Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi, Værker af danske filosoffer fra middelalderen, er nu udgivet.

Det sidste bind i serien Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi, Værker af danske filosoffer fra middelalderen, er nu udkommet.

Bindet, der er udgivet af Sten Ebbesen og Irène Rosier-Catach, rummer en samling af logiske og lingvistiske afhandlinger fra Paris Universitet omkring 1270’erne, bl.a. af Boethius de Dacia (’Bo fra Danmark’), en af tidens allerskarpeste tænkere.

Om Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi

Corpus philosophorum Danicorum Medii Aevi
 er en samlet udgave af videnskabelige arbejder fra middelalderen, som har danske forfattere. Alle værkerne er på latin, og hovedvægten ligger på tekster med filosofisk og sprogteoretisk indhold, dog indeholder bind X astronomiske værker og bind XI middelalderens danske poetisk-teologiske hovedværk. Serien blev påbegyndt i 1955 og rummer i alt 14 bind.

Gå til nyhedsoversigt