Sidste bind i serien Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa er udkommet

Det sidste og 11. bind i serien Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa er nu udkommet. Bindet med titlen "Øvrige noveller og kortprosa" samler de tekster der endnu ikke har været optaget i nogen af Seebergs kendte samlinger.

Sidste bind i serien Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa er udkommet

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Det sidste og 11. bind i serien Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa er nu udkommet. Bindet med titlen "Øvrige noveller og kortprosa" samler de tekster der endnu ikke har været optaget i nogen af Seebergs kendte samlinger.

Det sidste og 11. bind er udkommet i serien Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa. I serien kan du læse tekstkritiske udgaver af Peter Seebergs værker.

Øvrige noveller og kortprosa, der er titlen på det 11. og sidste bind i serien, samler en række for mange helt ukendte tekster fra Peter Seebergs hånd som har været trykt i aviser, tidsskrifter og antologier, eller som har været udgivet som mindre, selvstændige publikationer. Disse tekster har ikke har været optaget i nogen af Seebergs kendte samlinger.

Bindet indeholder i alt 30 tekster og spænder kronologisk fra forfatterens skønlitterære debut med novellen »En dejlig Tur« fra 1953 til hans sidst publicerede tekst »Falsk accept« fra 1998. Selvom vi befinder os i udkanten af forfatterskabet, er der i langt de fleste tilfælde tale om tekster af høj litterær kvalitet, og som udgør et læseværdigt supplement til Seebergs kendte værker.

Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa

Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa er en serie tekstkritiske udgaver på 11 bind udgivet i et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal. Serien bringer forfatterens værker nyetableret på baggrund af førsteudgaverne og med indførende noter samt introducerende efterskrifter skrevet af nogle af landets fremmeste kendere af forfatterskabet.

Læs mere om det 11. bind i serien, Øvrige noveller og kortprosa, på Gyldendals hjemmeside.

Gå til nyhedsoversigt