Støtte fra Carlsbergfondet til tre projekter

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab takker Carlsbergfondet for at have bevilget støtte til tre projekter

Støtte fra Carlsbergfondet til tre projekter

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab takker Carlsbergfondet for at have bevilget støtte til tre projekter

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab takker Carlsbergfondet for støtte til tre projekter:

  • Digital udgivelse og sprogteknologisk anvendelse af Den Danske Begrebsordbog: Projektet løber 2019-2021 og vil i samarbejde med Københavns Universitet fokusere på måder at udnytte den omfattende semantiske viden i Den Danske Begrebsordbog som sprogteknologiske data og vil stille disse data til rådighed for forskning og produktudvikling
  • Tycho Brahes forfatterskab digitalt formidlet: Projektet løber i 2019 og vil stille hele Tycho Brahes store forfatterskab til rådighed digitalt på originalsprog med oversættelse af udvalgte tekster.
  • Publikationsstøtte til Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi, vol. IX: Publikationsstøtten gør det muligt at få trykt sidste bind i den udgivelsen af danske filosofiske tekster fra middelalderen. Hermed sættes punktum for et mere end 50årigt udgivelsesarbejde.

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske forskere samt udenlandske forskere med tilknytning til danske forskningsmiljøer. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den bestemmende aktiepost. Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876.

Læs mere

Gå til nyhedsoversigt