Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighed fylder stadigt mere i den offentlige dagsorden, og med god grund. Også på DSL tager vi denne udfordring alvorligt, ligesom vi oplever en stigende efterspørgsel på initiativer og visioner for bæredygtighed fra såvel medarbejdere som samarbejdspartnere. Internt i huset har vi fastlagt en række retningslinjer for grønt og bæredygtigt forbrug og ansvarlig forretningspraksis. Tilsvarende udvikler vi løbende vores arbejde med samfundsansvar i dialog med vores samarbejdspartnere. 

Verdensmål.pngI vores arbejde med bæredygtighed er vi særligt inspirerede af FN’s Verdensmål. De i alt 17 Verdensmål er gensidigt afhængige. Handling på ét område påvirker resultatet på et andet område, og således balancerer de tre overordnede dimensioner af bæredygtig udvikling: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Det anbefales fra FN’s side, at man som virksomhed koncentrerer sin indsats om 1-3 mål, hvor man har særlige interesser på spil, kan påvirke bredt eller skabe de bedste resultater.

På DSL har vi primært fokus på at arbejde med og udvikle vores bidrag til Verdensmål 4 og 12, som dækker hhv. ‘kvalitetsuddannelse’ og ‘ansvarligt forbrug og produktion’.

Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse

Verdensmål_4_Kvalitetsuddannelse.gifFri og nem adgang til videnskabelig viden og historiske primærkilder er et afgørende element for uddannelse i et demokratisk samfund. DSL har siden 1911 udgivet dansk litteratur, danske historiske kilder, dansk naturvidenskabs- og lærdomshistorie samt ordbøger – i bogform og på nettet. Vores kerneaktivitet er således at viderebringe og sikre de kilder, som vores fælles kulturarv hviler på, så de gamle tekster kan blive læst og studeret og indgå i vores dialog med fortiden. DSL’s virke er først og fremmest med til at understøtte en høj kvalitet i forsknings- og uddannelsessektoren i Danmark, men i takt med udviklingen af især de digitale og sprogteknologiske værktøjer indgår DSL’s arbejde i stadig højere grad også i kulturel erfaringsudveksling og forskningsmæssige sammenhænge i den store verden.

Tilgængelighed er et nøgleord i DSL’s udgivelsesstrategi, og en stigende del af vores publikationer kan i dag tilgås på nettet. Det gælder fx ordnet.dk der foruden Den Danske Ordbog giver brugerne mulighed for at dykke ned i en lang række historiske ordbøger og ordbogsressourcer. Webstedet yder sproglig førstehjælp til over 130.000 daglige besøgende, med særlig spidsbelastning i skolernes eksamensperioder. Det digitale format åbner for helt nye formidlingsmuligheder, forskningsperspektiver og målgrupper, og vi arbejder løbende på at afsøge nye veje og potentialer. Adskillige af vores store litterære og historiske projekter er i dag født netbaserede, og samtidig er det vores ambition at få digitaliseret og revitaliseret centrale værker i vores ældre, trykte produktion til glæde for offentligheden. Alle vores digitale ressourcer er frit tilgængelige – de udgør en slags videnskabelig ‘public service’ og gavner videnssamfundet og almen dannelse.

 

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktionStørstedelen af DSL’s CO2-udledning finder sted uden for selskabets direkte kontrol og knytter sig i al væsentlighed til produktion og distribution af fysiske bøger. Vi er her meget opmærksomme på at minimere den negative indvirkning på miljøet, og samtlige bøger trykkes derfor på papir fra bæredygtigt skovbrug (FSC-certificeret). Ligeledes benyttes der papir, som er træ- og syrefrit, aldersbestandigt (ISO 9706), elementær klorfrit (ECF-mærket) og svanemærket. Vi bruger udelukkende danske trykkerier til vores egne udgivelser og støtter således danske arbejdspladser. Vi er løbende i dialog med vores væsentligste samarbejdspartnere om, hvordan nedbringer CO2-udledningen relateret til vores bogproduktion.

Den teknologiske udvikling og overgangen fra papir til digitale medier har ændret DSL’s udgivelsesprofil markant. Da mange af vores ressourcer i dag ligger på nettet, er energiforbruget hertil steget væsentligt. Indenfor de sidste par år har vi derfor sørget for at reducere antallet af fysiske servere med en betydelig strømbesparelse til følge. I forbindelse med generel udskiftning af digitalt udstyr sigter vi på energirigtige indkøb fra ansvarlige producenter.

September 2023