Donationer

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en lille, energisk udgivelses- og forskningsinstitution, der varetager en væsentlig kulturarvsopgave. Siden 1911 har vi udgivet ældre dansk litteratur, danske historiske kilder, dansk naturvidenskabs- og lærdomshistorie samt ordbøger (mest kendt er Den Danske Ordbog). Vores varemærke er pålidelige og gennemarbejdede udgaver.

Det er en kulturarvsopgave som vi varetager med stor glæde. Glæden er dog ikke ublandet, og det skyldes de stadige økonomiske bekymringer vi som højtspecialiseret institution er underlagt. Til dækning af administration, it, husleje m.m. modtager vi et årligt beløb fra Kulturministeriet, mens vores udgivelsesprojekter er fondsfinansierede og typisk kun løber over få år.

Denne situation gør det vanskeligt at langtidsplanlægge større projekter som forfatterskabsudgaver, historiske ordbøger og sprogteknologiske forskningsprojekter – for blot at nævne tre felter hvorpå Det Danske Sprog- og Litteraturselskab yder den højeste videnskabelige indsats til gavn for det danske samfund.

Vi har hårdt brug for at få styrket egenkapitalen så vi bliver bedre rustet til at afholde uforudsete udgifter. Vi modtager med taknemmelighed enhver donation – også mindre beløb gør en stor forskel.

Hvis du ønsker at donere et beløb til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, kan det ske enten ved MobilePay 53557 eller ved at kontakte regnskabschef Britt Lund Frederiksen (blf@dsl.dk).

Hvis du ønsker at testamentere et beløb til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, anbefaler vi at du tilrettelægger det med en advokat. Du er også velkommen til at kontakte Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs direktør, Karen Skovgaard-Petersen (ksp@dsl.dk).