Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Danicum udgiver retslige dokumenter vedrørende Danmark i middelalderen. Projektet er berammet til perioden 2016-2020 og er finansieret af Carlsbergfondet.

Redaktionen under Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i København arbejder med:

  • tekstkritisk udgave af middelalderlige dokumenter, såkaldte diplomer, vedrørende Danmark. Teksterne, hvis sprog i altovervejende grad er latin, middelnedertysk eller gammeldansk, er for det meste udfærdiget på pergament. Størstedelen af materialet befinder sig i dag i Rigsarkivet, i de nordtyske byarkiver, Vatikanet og de skandinaviske arkiver. Læs mere om diplomerne
  • oversættelse af samtlige diplomer til nudansk. Hensigten er at alle med interesse for dansk middelalderhistorie skal have adgang til materialet. Læs mere om oversættelserne

dipl.dan.-redaktionen anno 1938

Redaktionen anno 1938 i lokalerne i Frederiksholms Kanal.
Fra venstre mod højre: 1) Adam Afzelius (stående ved
kartoteket), 2) Franz Blatt, 3) C.A. Christensen, 4) Kåre Olsen
og 5) Gustav Hermansen.

Diplomatarium Danicum tog sin begyndelse i 1932 og har siden udgivet over 18.000 dokumenter, som indtil videre spænder fra år 789 til 1412. Diplomatariet er publiceret i følgende medier:

  • bogform: materialet som dækker årene 789-1400 er udkommet på tryk. Se hvordan du kan få adgang til de trykte bind.
  • elektronisk udgivelse: materialet som dækker årene 1401-1412 samt supplement til hele perioden 789-1412. I 2008 tog Diplomatarium Danicum fat på perioden 1413-1450, hvis diplomer publiceres efter tematiske kriterier; altså ikke strengt kronologisk som hidtil. Diplomerne er dog stadigvæk listet kronologisk. Det hele er gratis og kan læses på www.diplomatarium.dk.