Trykt bog

Herman Bang: Tine

Danske Klassikere

Tekstudgivelse og noter: Marie Hvidt
Efterskrift ved: Villy Sørensen

Borgen 1986

ISBN: 87-418-7646-6

Tine, udgivet 25 år efter den tabte krig i 1864, foreligger her for første gang optrykt i originaludgavens ordlyd. Forfatterens og samtidens dybe smerte over tabet af Slesvig finder her bevægende udtryk i den sammenflettede historie om livet på Als tæt ved fronten og om dragning, forening og frastødning mellem skovrider Herluf Berg og degnedatteren Tine Bølling, begge ofre for krigen, skønt kun den ene mister livet under begivenhedernes pres.

Redaktionsudvalg: Uffe Andreasen, Mogens Brøndsted, Erik Dal, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Mette Winge

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1889

Overtræk/omslag: Stig Brøgger
Sidetal: 192

Emneord: 1800-tallet, Krigen 1864, Landsbyliv, Menneskelige drifter, Naturalisme

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.