Trykt bog

Hans Christensen Sthens Skrifter 1 - 2

Udgivet af: Jens Lyster

C. A. Reitzel 1994-2015

ISBN (samlet): 87-7421-916-2

Vejl. pris: 750,00 kr.

Hans Christian Sthen er Danmarks første betydelige salmedigter. Hans symbol, den uforfærdede trompetblæsende hane, kalder til modstand mod religiøs og litterær dårligdom. Som ung latinskolerektor i Helsingør og kapellan ved Skt. Olai Kirke, nu Helsingør Domkirke, gjorde Sthen sig bemærket som forfatter, formidler og udgiver af værdifulde bønnebøger og andagtsskrifter.

Indholdsoversigt:

Bind 1: Sthens hovedværk En liden Vandrebog og de originale og folkekære salmer udkom 25. november 1994, på Sthens 450-års-fødselsdag.
Bind 2: indeholder de to længstlevende bøger fra Helsingør-tiden Christelige oc vdkaarne Bøner og En Liden Haandbog. De blev udgivet i 2003, ligeledes på Stens fødselsdag.
Bind 3 og 4 er udkommet d. 9. september 2015.
Bind 3 omfatter poetiske skrifter (salmer, brudeviser, læredigte) og prosaiske trøsteskrifter fra Sthens tid i Helsingør, heriblandt en oversættelse af kirkefaderen Cæcil Cyprians pestprædiken De Mortalitate.
Bind 4, der afsluttes med omfattende registre, rummer et polemisk skrift imod jesuitterne, et skrift om ægteskabet og et om tyendets plads i samfundet og endelig en adelig ligprædiken. Skrifterne i bind 4 stammer fra Sthens tid i Malmø.

Under medvirken af: Jens Højgård, Merete K. Jørgensen og Flemming Lundgreen-Nielsen
Tilsynsførende: Erik Dal og Iver Kjær

Udgivet med støtte af: Det sønderjyske Salmelegat, Statens Humanistiske Forskningsråd og Thomas Laubs Mindefond

ISBN: Bind 1: 87-7421-917-0
Bind 2: 87-7876-348-7

Sidetal: 1035

Emneord: Andagtsskrifter, Bønnebøger, Bønner, Digte, Salmer

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.