Trykt bog

Danske Grammatikere Fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede 1 - 6

Udgivet af: Henrik Bertelsen

F otografisk optryk

C. A. Reitzel 1979

ISBN (samlet): 87-7421-218-4

Denne udgave er en fotografisk genoptrykning af Henrik Bertelsens udgivelse fra 1915-1929. Udgaven er væsentlig begrænset til den egentlige grammatik. Man har dog fundet det naturligt at indlede udgaven med en tale af Rasmus Bartolin, der fungerer som en slags optakt til den efterfølgende grammatiske litteratur - og billedet af det 17. århundredes modersmålsforskning ville være ufuldstændigt, hvis man ikke medtog Peder Syvs betænkninger om det cimbriske sprog (1663). Til grund for teksterne lægges for de utrykte arbejders vedkommende bevarede håndskrifter, for de trykte værkers vedkommende originalværkerne.

Tilsynsførende: Johannes Brøndum-Nielsen og Hans Ræder

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet

ISBN: Bind 1: 87-7421-211-7
Bind 2: 87-7421-212-5
Bind 3: 87-7421-213-3
Bind 4: 87-7421-214-1
Bind 5: 87-7421-216-8
Bind 6: 87-7421-217-6

Emneord: Grammatik, Sprog, Sproghistorie

Øvrige bemærkninger: I bind 6 to nye tillæg: Caroline C. Henriksen: Danske Grammatikere. En indføring og en àjourføring og Rasmus Bartholins Tale om det danske Sprog, oversat af Carl Behrend.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.