Trykt bog

Provst Frederik Schmidts Dagbøger 1 - 3

Udgivet af: Johanne Brandt-Nielsen og Ole Jacobsen
Efterskrift ved: Gustav Albeck

Gad 1966-1985

ISBN (samlet): 87-7421-417-9

Vejl. pris: 375,00 kr.

I 1868 udgav litteraten Niels Hancke et uddrag af provst Frederik Schmidts dagbøger, hvorved læserverdenen fik lejlighed til at stifte bekendtskab med dagbogsforfatterens interessante bidrag til belysning af den indre historie i tiden op til Kielerfreden. Desværre fremtrådte Hanckes udgave ikke blot som en kraftig beskæring af det foreliggende materiale, men var tillige en bearbejdelse, som lader læser og forsker i tvivl om kildens egentlige karakter. Dagbøgerne rummer i en let læselig, fornøjelig form, så mange enkeltheder til skildring af livet i København i årene 1807-1814, til kredsen omkring Bakkehuset og til forhandlingerne på Eidsvold i 1814, at en fuldstændig udgivelse blev fundet påkrævet.

Under medvirken af: Merete K. Jørgensen
Tilsynsførende: Daniel Preisz og H. Topsøe-Jensen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd, Statens Almindelige Videnskabsfond, Statens Humanistiske Forskningsråd og Tipstjenesten

Originalens udgivelsesår: 1794-1819

ISBN: Bind 3: 87-7421-416-0

Sidetal: 1300

Emneord: 1800-tallet, Dagbøger, Danmark, Dannelsesrejse, Italien, København

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.