Trykt bog

Henrik Pontoppidan: Smaa Romaner 1893-1900

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Flemming Behrendt

Borgen 2005

ISBN: 87-21-02297-6

Efter den foreløbige afslutning af Det forjættede Land skrev Henrik Pontoppidan (1857-1943) op igennem 1890erne en række skæmteromaner. I tre jeg-fortællinger fra vidt forskellige egne af landet driver han gæk med, som han skrev i et brev til Viggo Stuckenberg, tiårets »Forkærlighed for sådanne erotiske Tilstande, hvor Menneskets Forstand og Vilje kues i Stedet for at skærpes«: Minder, 1893, Den gamle Adam, 1894, og Højsang, 1896. Med indestængt vrede bag skæmten behandler han tidens kunstdiskussion i Nattevagt, 1894, og sin helt egen diskussion om ægteskabet i Lille Rødhætte og Det ideale Hjem, begge fra 1900. Graden af skæmt er det bestandigt op til læseren selv at skulle afveje. Disse seks »Smaa Romaner«, som Pontoppidan selv navngav dem, udgives her i deres oprindelige udgaver, før det gustne overlæg greb ind og ændrede dem alle, mere eller mindre.

Redaktionsudvalg: Henrik Andersson, Jørgen Hunosøe, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Finn Hauberg Mortensen og Jesper Gehlert Nielsen
Tilsynsførende: Henrik Schovsbo

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1893, 1894, 1896 og 1900
Originalpris: 260,00

Overtræk/omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen
Omslagsillustration: P.S. Krøyers tegning af Henrik Pontoppidan 5.6.1896

Øvrige bemærkninger: I bogens kolofon er 2004 fejlagtigt anført som udgivelsesår.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.