Trykt bog

H.C. Andersen: En Digters Bazar

Danske Klassikere

Tekstudgivelse: Finn Gredal Jensen
Noter ved: Gunilla Hermansson og Klaus P. Mortensen
Efterskrift ved: Lars Handesten

Borgen 2006

ISBN: 87-21-02534-7

Vejl. pris: 100,00 kr.

H.C. Andersen (1805-1875) tog i 1840-1841 ud på sin store rejse til Orienten. Han genså Tyskland og Italien, oplevede Athen og gik rundt i Konstantinopel. Herfra gik turen videre op gennem Sortehavet og ad Donau til Wien, hvor han igen var på hjemmebane. Turen skrev han om i En Digters Bazar, 1842, som ikke bare er hans mest originale rejseskildring, men også den mest populære. H.C. Andersen var en følsom rejsende, der både søgte eventyret i virkeligheden, og virkeligheden i den eventyrlige verden, han rejste igennem. En Digters Bazar rummer et væld af billeder fra rejsen, og de gives i stadig nye variationer, så læseren ikke bare oplever de fremmede steder, men også anderledes måder at beskrive dem på. Eventyr, sagn, genrebilleder, fakta, kulturreportage, så det skarpe skel mellem fantasi og realitet ophæves. Stilen er malende, og H.C. Andersen beskriver mere end han reflekterer og sætter oplevelserne ind i en større sammenhæng. Kulturhistorisk og mentalitetshistorisk er En Digters Bazar en guldgrube, fordi man heri finder nogle af den moderne turists erfaringer formuleret for første gang. Man aner rastløsheden, nyhedsjaget, fremmedfølelsen og melankolien, mens der i begejstrede vendinger fortælles om den første togtur i teknikkens tidsalder.

Redaktionsudvalg: Henrik Andersson, Jørgen Hunosøe, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Finn Hauberg Mortensen og Jesper Gehlert Nielsen
Tilsynsførende: Esther Kielberg

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1842
Originalpris: 220,00

Overtræk/omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen
Omslagsillustration: Omslaget viser Christian Hansens (1803-1883) tegning fra 1841, Den Kgl. Kobberstiksamling
Sidetal: 496


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.