Trykt bog

C.E.F. Weyse: Breve 1 - 2

Udgivet af: Sven Lund og Erik Reitzel-Nielsen

Munksgaard 1964

Indholdsoversigt:

Bind 1: Forord. Private breve.
Bind 2: Embedsskrivelser m.v. Kommentar. Farmakologiske udtryk og forkortelser. Oftere forekommende latinske ord og vendinger. Trykfejl og tilføjelser. Register.

Under medvirken af: Albert Fabritius
Tilsynsførende: H. Topsøe-Jensen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Statens Almindelige Videnskabsfond


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.