Trykt bog

Hans Adolph Brorson: Udvalgte salmer og digte

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Steffen Arndal

Borgen 1994

ISBN: 87-21-00097-2

Vejl. pris: 100,00 kr.

H.A. Brorson (1694-1764) er ikke blot pietismens store salmedigter, men en af den danske litteraturs hovedskikkelser. Det lille hæfte Nogle Jule-Psalmer, 1732, og den store salmebog Troens Rare Klenodie, 1739, viser den pietistiske vækkelsessangs ejendommelige stil og en med europæisk mystik beslægtet religiøs inderlighed. De optrykkes her for første gang efter originaludgaverne, hæftet komplet, salmebogen i et bredt udvalg, der også omfatter nogle af Brorsons oversættelser og deres tyske forlæg. Udvalget rummer desuden Brorsons Vita, 1741, og hans store bodsdigt om Lissabons ynkelige Undergang, 1755. – Brorsons Svane-Sang, 1765, indtager i kraft af sin religiøse dybde og det kunstneriske mesterskab, hvormed han udnytter den vestlige rokokolyriks former, en særstilling i dansk litteratur. Udvalget herfra bringer både arier, duetter og terzetter. Efterskriften sætter Brorsons liv og digtning ind i en åndshistorisk sammenhæng. Noterne bringer bl.a. oplysninger om samtidige salmemelodier.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe, Esther Kielberg, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Johan de Mylius

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1732ff
Originalpris: 200,00

Sidetal: 390

Emneord: Digte, Julesalmer, Religion, Salmer, Tro, Vækkelsessange

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.