Trykt bog

Thomas Kingo: Digtning i udvalg

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Marita Akhøj Nielsen

Borgen 1995

ISBN: 87-21-00244-4

Vejl. pris: 100,00 kr.

Thomas Kingo (1634-1703) er den tidligste danske digter, der er almindeligt kendt i dag. Gennem mere end 300 år har hans salmer været en umistelig del af dansk kultur; derimod har vurderingen af hans verdslige digte været stærkt svingende. Det udvalg, der her foreligger, giver prøver på alle de genrer, Kingo arbejdede med, såvel de officielle hyldest- og mindedigte som de private lejlighedsdigte; salmerne er bredt repræsenteret, idet hele første og anden part af AAndelige Siunge-Koor bringes foruden passionssalmerne i »Kingos salmebog« fra 1689. Teksterne er trykt efter Samlede Skrifter; kommentarerne er udarbejdet med henblik på klassikerseriens brede sigte. I efterskriften tolkes Kingos værker med stadigt hensyn til deres forudsætninger i den lutherske livsopfattelse, i barokkens æstetik og i genrekonventionerne; herved sættes kvaliteten af Kingos digte i relief.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe, Esther Kielberg, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Erik Dal

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1668-1698
Originalpris: 240,00

Overtræk/omslag: Stig Brøgger
Sidetal: 575

Emneord: Digte, Hyldestdigte, Lejlighedsdigte, Mindedigte, Salmer, Æstetik

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.