Trykt bog

Svend Eegholm-Pedersen: Utrykte Holbergiana i Universitetsarkivet

C. A. Reitzel 1979

ISBN: 87-7421-200-1

Vejl. pris: 100,00 kr.

"Det danske Sprog- og Litteraturselskab vil med denne bog hilse og lykønske Københavns Universitet til dets 500 års jubilæum. De to institutioner er nært forbundne: De fleste af selskabets medlemmer har haft det københavnske universitet som uddannelsessted, mange også som arbejdsplads. Universitetets faginteresser og forskningsfelter inden for dansk sprog og litteratur, historie og kulturliv afspejler sig i Selskabets publikationer siden dets begyndelse i 1911. Selskabet overrækker bogen i håb om, at også kommende universitetskandidater efter lejlighed vil påtage sig det tilsyneladende uegennyttige hverv som udgivere. Både sprogets, litteraturens og historiens dyrkere kan herigennem opøve så væsentlige ting som respekt for teksten og sans for den oplysende enkelthed. I en tekstlig detalje kan der gemme sig det videste perspektiv." København, 1. juni 1979.

Tilsynsførende: Aage Hansen og F. J. Billeskov Jansen

Udgivet med støtte af: Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond

Sidetal: 132

Emneord: Jubilæum, Ludvig Holberg, Regnskaber, Universitet

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.